Контакти

Рени Йорданова, ДЕС

Управляващ съдружник
Одиторски услуги
Корпоративни финанси
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Валя Йорданова, ДЕС

Старши съдружник
Одиторски услуги
Обучения
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Надя Виячка, ДЕС

Съдружник
Одиторски услуги
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Гергана Ахчиева, ADIT

Директор
Данъчни услуги
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Румяна Куртева

Старши мениджър
Бизнес консултиране
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Румяна Арнаудова

Мениджър
Счетоводни услуги и обработка заплати
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Красимир Демерджиев

Старши мениджър
Бизнес консултиране
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Лидия Балтова

Мениджър
Счетоводни услуги и обработка заплати
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Ралица Янкова

Мениджър
Човешки ресурси
Предоставяне на персонал
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Наталия Димитрова

Адвокатско дружество "Димитрова и партньори"
Правни услуги
COVID-19
Телефон на потребителя: +359 2 903 03 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА

Албена Харалампиева

Директор
Управление на риска и съответствие
Телефон на потребителя: +359 2 943 37 00

Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от АФА