Други обучения

Нашият екип организира обучения и в други области, които са свързани както с ежедневната ви работа, така и с по-специфични проблеми в областта на:

  • трудово законодателство
  • правни, данъчни и финансови аспекти на преобразуванията на търговски дружества, на апорта и на преструктурирането на дейността
  • отношения с персонала и обработка на възнаграждения. Оптимизация на структурата на персонала и уволнения
  • развитие и етапи на ликвидационното производство
  • регулаторни изисквания в определена област