Данъци

При бързо променящото се данъчно и социалноосигурително законодателство, поддържането и повишаването на квалификацията на служителите, които отговарят за точното изпълнение на данъчните задължения на компанията, намалява риска от грешки.

Ние предлагаме различни варианти на обучение в областта на данъчното законодателство:

  • по общи въпроси в смесени групи
  • за отделни клиенти или групи (по специфични за тях проблеми)

Темите, които се обсъждат са актуални и свързани с проблемите, които счетоводителите и финансовите контрольори срещат в ежедневната си работа.