Бизнес комбинации и приватизационни сделки

Придобиването на нов бизнес или компания е сериозна крачка, която изисква внимателно проучване и ангажирането на ресурси за това. Нашият екип може да ви помогне:

  • да установите състоянието и перспективите на компанията или бизнеса, който искате да придобиете
  • да идентифицирате рисковете, свързани с това придобиване, както и начините за преодоляването им или за намаляване на ефекта от тях
  • да намерите най-оптималния начин за реализиране на сделката
  • да подготвите договорите и другите документи за реализиране на сделката
  • да подготвите и реализирате интеграцията на придобитата компания/бизнес