Бизнес преструктуриране

Компаниите, които изпитват затруднения, изискват незабавни действия за предотвратяване на загубите, запазване на активите, а когато е възможно – разработване и на дългосрочна оздравителна програма. Нашият екип по корпоративни финанси притежава опит в корпоративното преструктуриране и може да ви съдейства в следните области:

  • разработване на политики и стратегии
  • консултации по преструктуриране на дейността
  • управление на необслужвани кредити
  • изготвяне на оздравителни програми
  • управление при несъстоятелност