Данъчни диагностични прегледи
(дю дилиджънс ангажименти)


Нашият данъчен екип има богат опит при извършване на данъчни диагностични прегледи (tax due diligence). Целта ни е да установим потенциални рискове и задължения, присъщи за или свързани с дейността на придобиваното дружество, както и да предложим варианти за преодоляването им.