Временната работа, известна още като „предоставяне на персонал” или „лизинг на персонал”, е юридическата възможност да се наемат служители, чийто административен работодател е АФА ООД, като фирма осигуряваща временната работа (посредник), а  оперативният работодател е клиентската компания. Това означава, че чрез тази услуга, като наши клиенти, получавате възможността да работите временно или за постоянно с професионалисти под ваше ръководство и контрол, които да увеличат ефективността на компанията ви. АФА поема цялостното администриране на персонала с цел да улесни вашата дейност.

АФА ООД е лицензирана като предприятие, осигуряващо временна работа под № 227/13.12.2017 г.

За кого?

Услугата представлява гъвкаво решение за фирми, които:

  • имат нужда от нови служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат за постоянно при себе си поради липса на щат и бюджет за заплати
  • имат временна нужда в натоварен период от годината от служители за извършване на определена работа
  • имат нужда от назначаване на служители при заместване на работник или служител, който отсъства от работа поради отпуск по майчинство, годишен отпуск, отпуск по болест или др.
  • имат нужда от наемане на служители за работа по маркетингови, търговски и/или производствени проекти, свързани с неопределен/определен срок и развиване на нови сектори в бизнеса
  • искат да оптимизират дейността си чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности
  • правят експериментална промяна в организационната структура на фирмата
  • чуждестранни компании и неправителствени организации, които (още) не са регистрирани в страната
  • имат малък брой персонал и не е рентабилно да назначават отделен човек с подобни функции
  • имат нужда от намаляване административната тежест на HR отделите