Ние развиваме мотивиран  екип от съмишленици. Това са хората, които със своя професионализъм и високи стандарти за качество налагат името “АФА” на българския пазар,  движат развитието на фирмата, гарантират нейния успех и добавят стойност за нашите клиенти.

Професионалният екип – понастоящем от над 100 сътрудници – непрекъснато разширява своя кръгозор от знания и умения и повишава своята квалификация чрез множество форми на обучение по Международните стандарти за финансово отчитане, US GAAP (Общоприетите счетоводни практики в САЩ), Международните одиторски стандарти, данъчно облагане в международен аспект, търговско и данъчно право на ЕС.

Двама представители на АФА са обучавани и са участвали в обмяна на опит в Атина с международни консултантски фирми в областта на одита,  управление на проекти, свързани с придобиване на фирми, управление на финансите, установяване на бизнес рискове и  преструктуриране на бизнеса.

Шест от нашите колеги са регистрирани и се обучават по програмата на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Великобритания,  един - за сертифициран счетоводител по управленско счетоводство (Management Accountant) към CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), един - за сертифициран вътрешен одитор CIA (Certified Internal Auditor) и девет - за ACA квалификация към ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

В АФА работят 5 дипломирани експерт-счетоводители членове на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт счетоводители), България и четерима сертифицирани одитори от Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA), Великобритания; един сертифициран одитор от Information Systems Audit and Control Association (ISACA), САЩ за извършване на одит на информационни системи; двама членове на International Fiscal Association (IFA), един от които е притежава квалификация ADIT и е International Tax Affiliate на Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Шестима членове от данъчната практика участват в Международната данъчна академия към International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандия.

Нашият екип съчетава  дългогодишния опит на водещите специалисти с новаторския дух на младите сътрудници. По този начин се гарантира постоянно високо качество на предоставяните услуги и намиране на най-добрите решения за клиента. Това дава възможност на сътрудниците в АФА да приложат на практика своите идеи и да реализират очакванията за професионално и кариерно развитие.

С годините екипът ни се развива и разраства. Съдружниците в АФА също се увеличават. Присъединяват се нови членове – хора, които дълги години са спомагали активно и безрезервно за развитието на фирмата. Ние сме уверени, че този процес ще продължи, защото в АФА има кариерно развитие и приемственост.