АФА е едно от малкото дружества в България, включени в списъка на Световната банка с регистрирани одитори на българския пазар, с които тя се свързва при организиране на търгове за възлагане на одит на местни проекти, финансирани от банката. След като сме печелили съответните търгове, сме извършвали одит на проекти на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на НПО Зелени Балкани, ФЛАГ (Фонд за органите за местно самоуправление в България), Национален доверителен екофонд, Фонд за гарантиране на влоговете в банки, общини, както и на проекти, финансирани от фондове на ЕС.

Представители на АФА са участвали като:

  • координатори от името на Световна банка на REPARIS Advanced Program in Accounting & Auditing Regulation – дистанционно обучение в областта на счетоводството и одита на всички заинтересовани институции (2005 – 2006 г.)

  • модератори на направление “Етика” на организирана международна конференция на Световната банка във Виена по проблемите на отчетността, счетоводството и одита в Източна Европа (2006 г.)