1 април 1991 г. – влиза в сила новия Закон за счетоводството след промените през 1989 г.

14 май 1991 г. – регистрация на АФА

През пролетта на 1992 г. АФА започва да работи в съдружие с Делойт и Туш. Съвместната дейност продължава до края на 1993 г.

През 1994 г. – 1996 г. дейността на АФА се разраства и фирмата се утвърждава като одитор и консултант на едни от най-големите български и международни компании в страната. През този период АФА работи по съвместни проекти с Купърс и Лайбранд.

АФА строи и свой собствен дом – офиса на ул. Оборище 38, в който се премества окончателно в края на 1999 г.

От есента на 1997 г. започва кооперирането на АФА и Ърнст и Янг. Съвместното дружество Ърнст и Янг АФА е регистрирано през м. април
1999 г. и оперира до края на 2002 г. Управляващ съдружник на съвместната практика е Рени Йорданова.

От м. октомври 2002 г. АФА отново работи самостоятелно, запазвайки водещия екип от специалисти, с който дружеството стартира дейността си през 1991 г.

От 2003 г. до днес дейността на АФА се обогатява, а екипът на фирмата се разраства от около 40 сътрудници до вече над 100. Новите ни и разширени проекти и услуги са в областта на финансовото консултиране, изпълнение на договорени процедури по Търговския закон във връзка с преструктуриране на предприятия, консултиране и специализирани услуги по обработка на възнаграждения на ръководен персонал на клиенти, консултиране по и внедряване на интегрирани бизнес решения (ERP системи), оценка на риска при работа с и ефективност на информационни системи.

Интензивно работим с водещи адвокатски дружества в страната, основно с Димитрова и партньори. Част от ангажиментите ни са по съвместни проекти с международни консултантски фирми.

АФА построи своя втори офис в гр. София на ул. Oборище 119, откриването на който е част от събитията по случай нашата 20 годишнина.