Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 48/8.06.2018 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за д ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/5.06.2018 г. :Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 46/1.06.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 45/31.05.2018 г.:Решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 44/29.05.2018 г.:Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 43/25.05.2018 г.:Постановление № 81 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 42/22.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 41/18.05.2018 г.:Постановление № 77 от 11 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/15.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/11.05.2018 г.:Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Поста ...

Още