Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 58/13.07.2018 г.: Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на М ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/10.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/6.07.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/3.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/29.06.2018 г.: Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/26.06.2018 г.: Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/22.06.2018 г.: Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/19.06.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 50/15.06.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пен ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/12.06.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Още