Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 32/13.04.2018 г.:Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните систем ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 33/17.04.2018 г.:Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/20.04.2018 г.:Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/24.04.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 30/3.04.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 29/30.03.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 28/29.03.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 27/27.03.2018 г.:Закон за мерките срещу изпирането на пари

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/23.03.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/20.03.2018 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните ...

Още