Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 68 от 17.08.2018 г.: Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 67 от 14.08.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 66 от 10.08.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 65 от 07.08.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закон за изменение и допълнение на Гражданс ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 64 от 03.08.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63 от 31 юли 2018 г.: Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 62/27.07.2018 г.: Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 61/24.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/20.07.2018 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/17.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Още