Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 41/18.05.2018 г.:Постановление № 77 от 11 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/15.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/11.05.2018 г.:Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Поста ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/8.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/04.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/27.04.2018 г.:Постановление № 59 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускан ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/24.04.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/20.04.2018 г.:Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 33/17.04.2018 г.:Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 32/13.04.2018 г.:Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните систем ...

Още