Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 43/25.05.2018 г.:Постановление № 81 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 42/22.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 41/18.05.2018 г.:Постановление № 77 от 11 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/15.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/11.05.2018 г.:Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Поста ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/8.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/04.05.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/27.04.2018 г.:Постановление № 59 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускан ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/24.04.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/20.04.2018 г.:Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

Още