Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 54/29.06.2018 г.: Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/26.06.2018 г.: Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/22.06.2018 г.: Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/19.06.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 50/15.06.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пен ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/12.06.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 48/8.06.2018 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за д ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/5.06.2018 г. :Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 46/1.06.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 45/31.05.2018 г.:Решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Още