Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 98 от 27.11.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани: Указ № 259 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходн ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 91 от 02.11.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 90 от 30.10.2018 г. e обнародван: Закон за изменение на Закона за държавната собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88 от 23.10.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение на Търговския закон.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 87 от 19.10.2018 г. е обнародван: Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84 от 12 октомври 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 81 от 02 октомври 2018 г.:

Още