Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 61/24.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/20.07.2018 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/17.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/13.07.2018 г.: Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на М ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/10.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/6.07.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/3.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/29.06.2018 г.: Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/26.06.2018 г.: Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/22.06.2018 г.: Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Още