Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 90 от 30.10.2018 г. e обнародван: Закон за изменение на Закона за държавната собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88 от 23.10.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение на Търговския закон.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 87 от 19.10.2018 г. е обнародван: Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84 от 12 октомври 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 81 от 02 октомври 2018 г.:

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80 от 28.09.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 79 от 25 септември 2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77 от 18.09.2018 г. са обнародвани: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 76 от 14.09.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 75 от 11.09.2018 г.

Още