Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 91 от 02.11.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 90 от 30.10.2018 г. e обнародван: Закон за изменение на Закона за държавната собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88 от 23.10.2018 г. са обнародвани: Закон за изменение на Търговския закон.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 87 от 19.10.2018 г. е обнародван: Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84 от 12 октомври 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 81 от 02 октомври 2018 г.:

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80 от 28.09.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 79 от 25 септември 2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77 от 18.09.2018 г. са обнародвани: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 76 от 14.09.2018 г.

Още