Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 52/30.06.2017: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за п ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/27.06.2017г.: Постановление № 116 от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 50/23.06.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/20.06.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на п ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 48/16.06.2017 г.: Постановление № 110 от 9 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/13.06.2017 г.: Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 46/09.06.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 45/06.06.2017 г.: Постановление № 103 от 31 май 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 44/02.06.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 43/30.05.2017 г.

Още