Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 62/01.08.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 61/28.07.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/25.06.2017 г.: Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни сис ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/21.07.2017 г.: Инструкция № И-2 от 13 юли 2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/18.07.2017 г.: Постановление № 141 от 13 юли 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/14.07.2017 г.: Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/11.07.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 55/07.07.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/05.07.2017 г.: Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/04.07.2017 г.: Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Още