Актуално

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 82/13.10.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 81/10.10.2017 г.: Постановление № 221 от 5 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с По ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/06.10.2017 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 79/03.10.2017 г.: Постановление № 209 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделск ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 78/29.09.2017г.: Постановление № 201 от 21 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/26.09.2017г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 76/19.09.2017 г.: Постановление № 198 от 15 септември 2017 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 75/15.09.2017 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 74/12.09.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 73/08.09.2017 г.

Още