Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 92/17.11.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 91/14.11.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 90/10.11.2017 г.: Решение № 565 от 26 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 89/07.11.2017 г.: Наредба № РД-04-01 от 27 октомври 2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88/03.11.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 87/31.10.2017 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 86/27.10.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 85/24.10.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 84/20.10.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 83/17.10.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за търговско предлагане за закупуване и замяна на акции

Още