Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 102/22.12.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 101/19.12.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 100/15.12.2017 г.: Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 99/12.12.2017 г.: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 98/08.12.2017 г.: Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 97/05.12.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 96/01.12.2017 г.: Закон за концесиите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 95/28.11.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 94/24.11.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 93/21.11.2017 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Още