Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 8/23.01.2018 г.: Решение № 4517 на ВАС от 11 април 2017 г. по административно дело № 5427 от 2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 7/19.01.2018 г.: Закон за изменение на Закона за собствеността

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 6/16.01.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 5/12.01.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/09.01.2018 г.: Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3/05.01.2018 г.: Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2/03.01.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 1/02.01.2018 г.: Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 104/29.12.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средств ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 103/28.12.2017 г.: Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Още