Актуално

Важно от Държавен вестник

В брой 28/29.03.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 27/27.03.2018 г.:Закон за мерките срещу изпирането на пари

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/23.03.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/20.03.2018 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 24/16.03.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 23/15.03.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/13.03.2018 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21/9.03.2018 г.:Постановление № 32 от 2 март 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 20/6.03.2018 г.:Закон за платежните услуги и платежните системи

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 19/2.03.2018 г.

Още