Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 11/2.02.2018 г.:Наредба № 1 от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отч ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10/30.01.2018 г.: Наредба № 57 от 16 януари 2006 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 9/26.01.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 8/23.01.2018 г.: Решение № 4517 на ВАС от 11 април 2017 г. по административно дело № 5427 от 2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 7/19.01.2018 г.: Закон за изменение на Закона за собствеността

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 6/16.01.2018 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 5/12.01.2018 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/09.01.2018 г.: Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3/05.01.2018 г.: Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2/03.01.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Още