Актуално

Ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка

Издание 7 / август 2013

Още

Указание на НАП относно правото на данъчен кредит при лизинг или наем на лек автомобил

Издание 6 / юли 2013

Още

Позиция на НАП относно определяне на задължения за данък при източника върху доходи от лихви и декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

Издание 5 / април 2013

Още

Данъчна основа и данъчно събитие при учредяване право на строеж срещу строителна услуга (бартер)

Издание 4 / април 2013

Още

Скорошни решения на Европейския съд по ДДС въпроси, по които страна е България

Издание 3 / февруари 2013

Още

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд относно „периодичните плащания”

Издание 2 / февруари 2013 г.

Още

НАП за Кеш пулинг между свързани лица

Издание 1 / януари 2013 г.

Още