Актуално

Промени в списъка на държавите или териториите, класифицирани като „юрисдикции с преференциален данъчен режим” по българското законодателство

Издание 16/януари 2016

Още

Конвенцията на Съвета на Европа и ОИСР за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси – подписана от България

Издание 15 / октомври 2015

Още

България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси

Издание 14 / юли 2015

Още

Нов образец на декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски

Издание 13 / април 2015

Още

Нов образец на декларацията по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Издание 12 / декември 2014

Още

Указание на МФ №3 от 10.03.2014 г. – деклариране на сделки със свързани лица

Издание 11 / март 2014

Още

Ново Приложение № 4 към годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Издание 10 / февруари 2014

Още

Върховният Административен Съд, Столичният Общински съвет и Омбудсманът на Република България за същността и размера на такса битови отпадъци

Издание 9 / октомври 2013

Още

Право на данъчен кредит за разходи свързани с нает персонал

Издание 8 / август 2013

Още

Ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка

Издание 7 / август 2013

Още