Актуално

  • Сподели с:
BEPS Многостранна конвенция

23 март 2018

Подписаната от България Многостранна конвенция за въвеждане на свързаните с данъчните спогодби мерки за предотвратяване на BEPS (Конвенцията) ще влезе в сила на 01.07.2018 г. за първите пет ратифицирали я юрисдикции: Австрия (22.09.17 г.), о-в Ман (19.10.17 г.), Джърси (15.12.17 г,), Полша (23.01.18 г.), Словения (22.03.18 г.).

България подписа Конвенцията на 07.06.2017 г. заедно с още 67 юрисдикции на специална церемония в Париж. Към момента общо 78 юрисдикции са подписали Конвенцията. Ратификационните процедури са в ход. Очакваме Конвенцията да бъде ратифицирана в скоро време и от България, с което ще бъдат въведени промени в 66 от 69-те двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), по които България е страна.

Един от минималните стандарти по Проекта BEPS, които Конвенцията ще въведе е т. нар. „тест на основната цел” (Principal Purpose Test) – основание за отказване на облекчение по СИДДО, ако една от основните цели на договореност или сделка е получаване на исканото облекчение.

Очаквайте още информация по темата.

Ако се интересувате от обучение по СИДДО и Многостранната конвенция, пишете ни на: tax.consultants@afa.bg.

Към всички Публикации