Актуално

  • Сподели с:
BEPS Многостранна спогодба

05 юни 2017

На 17 май 2017 г. бе обявено решението на Министерски съвет България да се присъедини към разработената в рамките на Проекта BEPS на ОИСР/Г-20 Многостранна спогодба за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, с цел предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Многостранната спогодба).

Това е естествено продължение на решението за участие на страната ни както в Общата рамка за прилагане на мерките по Проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) на ОИСР/Г-20, която обединява над 100 държави и юрисдикции, така и в специалната група за разработване на Многостранната спогодба.

Първата церемония по подписване на Многостранната спогодба ще се състои на 7 юни 2017 г. в Париж. Очаква се на нея да бъдат представени повечето от участвалите в договарянето на инструмента над 100 държави.

Многостранната спогодба ще влезе в сила за България след ратифицирането й, съгласно предвидените в Закона за международните договори на РБ правила. Действието й по отношение на конкретни двустранни данъчни спогодби, по които България е страна, ще зависи от още условия.

Очаквайте още информация по темата.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

Към всички Публикации