Актуално

  • Сподели с:
Последни новини относно личното ползване на служебно имущество

12 февруари 2016

Съгласно информацията, публикувана на сайта на Министерството на финансите, на 11.02.2016 г. се е състояла среща между представители на Министерството на финансите и КРИБ, на която са съгласувани следните възможности за бъдещи действия, свързани с облагането на личното ползване на служебно имущество:

•  Да се поиска дерогация от Европейската комисия с цел да се ограничи правото за приспадане на данъчен кредит до 50% за пътни превозни средства (аналогично на правила в други държави членки), което да облекчи счетоводното отчитане и данъчното планиране при ползването им за лична употреба.

Според нас би следвало евентуалното ново правило да бъде алтернативно на досега съществуващите (т.е. да остане налице възможност за ползване на данъчен кредит в по-голям размер, но срещу            ангажимента за документално доказване);

 •  Да бъде въведен еднократен данък върху разходите за личното ползване на служебно имущество (вместо облагането им по общия ред като личен доход);

Прилагането на този подход би облекчило процеса по определяне на данъчните задължения за преки данъци.

•  НАП да въведе вътрешни правила, които да гарантират обективност при извършването на проверки и ревизии.

Очаквайте продължение по темата.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

Към всички Публикации