Актуално

Четете по-подробно за...

Мораториум върху плащания по кредити

Още

Четете по-подробно за...

Нови законодателни промени във връзка с извънредното положение

Още

Четете по-подробно за...

COVID 19: Предизвикателства при прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Още

Четете по-подробно за...

Координация на системите за социална сигурност в рамките на ЕС - последици от мерките срещу разпространението на COVID-19

Още

Четете по-подробно за...

Трансферно ценообразуване – последици от COVID-19

Още

Четете по-подробно за...

Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Още

Четете по-подробно за...

Министърът на труда и социалната политика подписа заповед, която въвежда нови задължения за работодателите

Още

Четете по-подробно за...

Окончателни критерии за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение

Още

Четете по-подробно за...

Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение

Още

Четете по-подробно за...

COVID-19: мерките и действията по време на извънредното положение в България

Още