Актуално

Четете по-подробно за...

Изменения в режима на изплащане на компенсации на работодатели за запазване на заетостта (ПМС № 55 от 30 март 2020 г.)

Още

Четете по-подробно за...

Средните предприятия ще бъдат безвъзмездно финансирани във връзка с преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Още

Четете по-подробно за...

Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Още

Четете по-подробно за...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Разяснения на Националната агенция за приходите относно възстановяване и прихващане на корпоративен данък

Още

Четете по-подробно за...

Подпомагане на бизнеса с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID-19

Още

Четете по-подробно за...

Законодателни промени във връзка с отмяната на извънредното положение в Република България

Още

Четете по-подробно за...

Освобождаване от вносни мита и ДДС на стоки, необходими в борбата с пандемията

Още

Четете по-подробно за...

Предстоящи промени в уредбата на компенсиране на работодатели с цел запазване на заетостта при извънредното положение

Още

Четете по-подробно за...

БНБ утвърди ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества във връзка с извънредното положение

Още