Актуално

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

В Държавен вестник, бр. 59 от 26 юли 2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС. Целта на измененията е да се приведат разпоредбите на ППЗДДС в съответс ...

Още

Промяна на прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 58 (извънреден) от 23 юли 2022 г. е публикуван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Още

Изменения в данъчните закони със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

В Държавен вестник, бр. 52 от 5 юли 2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД ЗДБРБ).

Още

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 30 Юни 2022 г.

В бр. 27 от 5 април 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г. ...

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година

В Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2022 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Целта на настоящите изменения ...

Още

Допълнителни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за местните данъци и такси през 2022 година

В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03.2022 г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), с който са приети допълнителни ...

Още

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2022 година

В Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2022 г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО).

Още

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 28 февруари 2022 г.

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 28 февруари 2022 г.

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 111 от 31 декември 2021 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Още

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 31.12.21

В бр. 85 от 12 октомври 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 322/ 07.10.2021 г. на Министерския съвет

Още