Актуално

  • Сподели с:
Промяна на прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

25 юли 2022

Промяна на прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

 

В Държавен вестник, бр. 58 (извънреден) от 23 юли 2022 г. е публикуван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С направеното изменение на чл. 96 ЗДДС е променен прагът за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Целта на това изменение е намаляване на административната тежест върху микро- и малките предприятия. От друга страна, увеличаването на прага за регистрация би облекчило и работата на приходната администрация, свързана с контрола върху спазването на законодателството.

Промяната влиза в сила от първия ден на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решението на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО, но не преди 1 януари 2023 г.

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации