Актуално

  • Сподели с:
Промени в Закона за данък върху добавената стойност

04 януари 2022

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

 

В Държавен вестник, бр. 111 от 31 декември 2021 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Целта на настоящите изменения е да бъде продължен срокът на действие на намалената данъчна ставка от 9% за редица стоки и услуги, която беше въведена през 2020 г. като временна мярка във връзка с преодоляване на неблагоприятните ефекти от пандемията от Covid-19. Като обект на облагане със ставка от 9% в чл. 66 ЗДДС през 2020 г. временно бяха добавени доставките на:

  • книги на физически носител или по електронен път;
  • ресторантьорски и кетъринг услуги, включително доставката на храна за вкъщи;
  • храни, подходящи за бебета и малки деца;
  • бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;
  • обща туристическа услуга, както и екскурзии, организирани от туроператори и туристически агенти;
  • услуги за използване на спортни съоръжения.

Срокът за прилагане на намалената ставка от 9% за тези доставки е продължен до 31 декември 2022 г. Измененията влизат в сила от 1 януари 2022 г.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. При въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: office@afa.bg, тел. + 359 2 9433700, адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации