Актуално

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

19 юни 2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

В „Държавен вестник“, бр. 55 от 19 юни 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г.

Основните изменения в ЗДДС са свързани с промяна в обхвата на доставките на стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%.  Съгласно досега действащите разпоредби на ЗДДС ставката от 9% се прилагаше единствено към услугите по настаняване в хотели и други подобни заведения, ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за къмпинг. Със ЗИД ЗДДС в обхвата на доставките, обект на ставка от 9% са включени и:

  • доставка на книги на физически носители или по електронен път (вкл. учебници, помагала, познавателни книжки, учебни комплекти, детски книжки с илюстрации, за рисуване и оцветяване и др.под.), но без издания с рекламно съдържание и публикации, които са почти изцяло съставени от музикално или аудио визуално съдържание. Изброяването не е изчерпателно и позволява тълкуване, което ще затрудни прилагането на този текст и дава възможност за субективна преценка относно обхвата му;
  • ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, с изключение на услугите, които се състоят в доставка на алкохолни напитки (бира, вино и спиртни напитки), включително в случаите, когато същите представляват съпътстваща доставка. По отношение на определенията на бира, вино и спиртни напитки с новите точки 98,99 и 100 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е направена препратка към Закона за акцизите и данъчните складове. Намалената данъчна ставка за тези услуги ще се прилага като временна мярка за периода 1 юли 2020 – 31 декември 2021 г. ;
  • храни за бебета и малки деца (адаптирани бебешки млека, зеленчукови, плодови и смесени пюрета в опаковки до 250 г) и бебешки пелени. В тази връзка е създадено ново Приложение № 4 към ЗДДС.

Едновременно с това, със Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС е увеличен минималният осигурителен доход в секторите хотелиерство и ресторантьорство.

Със Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС са направени промени и в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се предвижда:

  • предоставянето на еднократна помощ на семействата, чиито деца са записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г. Помощта е предназначена за семейства, чийто среден месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е под 450 лв. или има деца с увреждания, с един родител или настанени при близки/роднини или в приемни семейства. Помощта ще се изплаща на два пъти – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок.  Помощта подлежи на възстановяване при определени условия. Размерът и редът за отпускане на помощта ще бъдат определени с постановление на Министерски съвет.
  • на определени лица, пряко ангажирани в борбата с пандемията от COVID 19 (медицински работници, полицаи, военни, тол инспектори и др.) ще бъде предоставена еднократна помощ за туристически услуги на стойност 210 лв., които да се използват за почивка за срок от поне 7 дни в определени туристически обекти до 30 ноември 2021 г. Уредени са редът и условията за предоставяне на помощта.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации