Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

14 февруари 2020

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 040 от 13 февруари 2020 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

  1. Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/194 на Комисията от 12 февруари 2020 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

 

Към всички Публикации