Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

28 март 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 25 от 26.03.2019 г. е обнародван:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Влиза в сила от 30 март 2019 г.с изключения.

 

Към целия брой  25 от 26 март 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

 

От Официален вестник на ЕС:    

1. Официален раздел

  • Регламент (ЕС) 2019/474 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза - брой L83/25.03.2019
  • Решение (ЕС) 2019/509 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 22 март 2019 година за подновяване на временната забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти - брой L85/27.03.2019
  • Регламент (ЕС) 2019/500 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза - брой L085I/27.03.2019

Към всички Публикации