Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

26 февруари 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 17 от 26.02.2019 г. е обнародван:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

 

Влиза в сила от 2 март 2019 г.с изключения.

 

 

Към целия брой 17 от 26 февруари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Към всички Публикации