Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 февруари 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 15 от 19.02.2019 г. е обнародвано:

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

 

 

Влиза в сила от 23 февруари 2019 г.

 

Към целия брой 15 от 19 февруари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Към всички Публикации