Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 февруари 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 12 от 08.02.2019 г. са обнародвани:

 

1. Закон за изменение на Закона за българските лични документи

 

Влиза в сила от 11 февруари 2019 г.

 

2. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

 

Влиза в сила от 8 февруари 2019 г.

 

3. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

 

Влиза в сила от 11 февруари 2019 г с изключения.

 

4. Указ № 20 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., и мотивите към указа

 

Влиза в сила от 11 февруари 2019 г.

 

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Влиза в сила от 1 март 2019 г.

 

Към целия брой 12 от 8 февруари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Към всички Публикации