Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

05 февруари 2019

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана:

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

 

Влиза в сила от 8 февруари 2019 г.

 

Към целия брой 11 от 5 февруари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Към всички Публикации