Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

02 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 81 от 02 октомври 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой С 352 от 01 октомври 2018 г. на Официален вестник на ЕС, Неофициален раздел:

 

  • Дело C-16/17 - Решение на Съда, пети състав от 7 август 2018 г. по преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Възникване и обхват на правото на приспадане)

Към всички Публикации