Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

01 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 80 от 28.09.2018 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Влиза в сила от 1 октомври 2018 г. с изключения

По-подробна информация относно естеството на промените в Наредбата ще бъде публикувана допълнително в рубриката „Четете по-подробно за”.

Към целия брой 80 от 28 септември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации