Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

16 януари 2018

Обнародвани са:

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата

Влиза в сила от 16 януари 2018 г.

 

  • Наредба № 56 от 4 януари 2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Наредбата се издава на основание чл. 175а, ал. 1, чл. 249, ал. 1 и чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване.

Влиза в сила от 16 януари 2018 г. с изключения.

 

Към целия бр. 6/16.01.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации