Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

03 януари 2018

Обнародвани са:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Влиза в сила от 7 януари 2018 г.

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Влиза в сила от 3 януари 2018 г. с изключения

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Влиза в сила от 7 януари 2018 г.

  • Постановление № 335 от 29 декември 2017 г. за изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, приета с Постановление № 227 на Министерския съвет от 1993 г.

Влиза в сила от 3 януари 2018 г.

 

Към целия брой 2/03.01.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации