Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

02 януари 2018

Обнародвано е:

  • Постановление № 330 от 22 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018  г.

 

Към целия брой 1/02.01.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации