Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

08 декември 2017

Обнародвано е:

 

  • Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

Влиза в сила от 12 декември 2017 г.

 

Към целия брой 98/08.12.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации