Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

24 ноември 2017

Към целия брой 94/24.11.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза – брой C 399 от 24 ноември 2017 г.

 

Към брой C 399 от 24 ноември 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2017:399:TOC

Към всички Публикации