Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

15 май 2020

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 151 от 14 май 2020 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

1. Решение за изпълнение (EС) 2020/647 на Съвета от 11 май 2020 година за даване на разрешение на Италианската република да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

 

Към всички Публикации