Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

22 април 2020

От Официален вестник на ЕС

Към брой L 127 от 22 април 2020 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

1. Регламент (ЕС) 2020/551 на Комисията от 21 април 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 3 Бизнес комбинации.

Към всички Публикации